0

TRD-SR10A

ROTARY ENCODER

光學式旋轉編碼器

TRD-SR10A

共同規格

標準出線長度:1M

選擇規格

NTD 3,020

產品介紹

薄型設計 IP50防塵型

符合標準UL / CE 出軸型

 

體積小且有3600P/R

多種輸出型態

支援孔距Ø30/Ø28

軸徑Ø6

使用溫度為-10~+80°C

外徑:Ø38/高度:26mm

 

類型

增量型

額定電壓

A: DC 4.5~26.4V
C: DC 10.8~26.4V
V: DC 4.75~5.25V

輸出類型

NPN開集極
圖騰柱
線驅動

解析度

10、20、30、40、50、60
100、200、240、250、300、360
400、500、512、600、800、1000
1024、1200、2000、2400、2500、3600

軸類型

實心軸

軸徑

6mm

應答頻率

A: 200 KHZ
C: 100 KHZ
V: 200 KHZ

容許最高轉速

5000min-1

支援孔距

Ø30/Ø28

體積

外徑:Ø38
高度:26mm

IP等級

IP50

 

.

 

 

推薦商品

TRD-SR2000AWE

ROTARY ENCODER

NTD 4,290

TRD-NH600-RZ

ROTARY ENCODER

NTD 4,140

TRD-SHR600C0

ROTARY ENCODER

NTD 3,150

TRD-SR600AWE

ROTARY ENCODER

NTD 3,860

TRD-SHR3600A

ROTARY ENCODER

NTD 3,810

J-16ND3

PLC-可程式控制器

NTD 2,660

TRD-SR100V

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

TRD-SR100A

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

TRD-SHR1000V5

ROTARY ENCODER

NTD 3,220

TRD-SR2500V

ROTARY ENCODER

NTD 3,220

J-08TR

PLC-可程式控制器

NTD 2,970

技術服務

NTD 8,888,888

TRD-J200-RZV

ROTARY ENCODER

NTD 3,320

J-04TRS

PLC-可程式控制器

NTD 2,820

TRD-NH1000-RZWL

ROTARY ENCODER

NTD 4,640

TRD-SHR1024V5

ROTARY ENCODER

NTD 3,490

TRD-SR1000AWE

ROTARY ENCODER

NTD 3,990

SJ-11DD1EP-D

PLC-可程式控制器

NTD 6,825

TRD-SR50A

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

TRD-SHR2000V5

ROTARY ENCODER

NTD 3,490

TRD-SR400A

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

D3-10BDC

I/O基座模組

NTD 10,150

TRD-J50-RZS

ROTARY ENCODER

NTD 1,920

TRD-SH2500B

ROTARY ENCODER

NTD 3,480

SJ-12DD1EP-D

PLC-可程式控制器

NTD 8,170

TRD-SR1000A

ROTARY ENCODER

NTD 3,090

TRD-N1000-RZW-1M

ROTARY ENCODER

NTD 4,600

TRD-NA360NWF2-5M

ROTARY ENCODER

NTD 8,230

TRD-SR2500A

ROTARY ENCODER

NTD 3,220

J-08ND3

PLC-可程式控制器

NTD 2,140

TRD-N100-RZW-1M

ROTARY ENCODER

NTD 3,620

TRD-SR360C

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

TRD-SR600C

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

TRD-SHR1000A

ROTARY ENCODER

NTD 3,220

TRD-N200-RZW-1M

TRD-N200-RZW-1M

NTD 3,620

TRD-NH1024-RZ

ROTARY ENCODER

NTD 4,140

TRD-NA1024NWE

ROTARY ENCODER

NTD 7,940

TRD-J360-RZW-1M

ROTARY ENCODER

NTD 3,670

TRD-NA360NW5M

ROTARY ENCODER

NTD 8,230

TRD-J1000-RZW

ROTARY ENCODER

NTD 4,400

TRD-NH2000-RZ

ROTARY ENCODER

NTD 5,240

SJ-11DD1E-D

PLC-可程式控制器

NTD 6,830

SJ-12DD2EP-D

PLC-可程式控制器

NTD 8,170

J-16TD1

PLC-可程式控制器

NTD 2,900

TRD-J60-RZ-1M

ROTARY ENCODER

NTD 2,160

TRD-SH2500V

ROTARY ENCODER

NTD 3,480

P2-01AC

P2-01AC

NTD 4,435

SJ-12DREP-D

PLC-可程式控制器 CPU

NTD 8,620

TRD-SR500A

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

TRD-SHR100A5

ROTARY ENCODER

NTD 3,150

TRD-J400-S

ROTARY ENCODER

NTD 2,000

TRD-J100-RZ-1M

ROTARY ENCODER

NTD 2,160

TRD-SR2000A

ROTARY ENCODER

NTD 3,220

TRD-SR10A

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

TRD-SHR2500V

ROTARY ENCODER

NTD 3,490

TRD-SHR600A

ROTARY ENCODER

NTD 3,150

TRD-SR3600A

ROTARY ENCODER

NTD 3,680

TRD-SR600A

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

J-08TD1

PLC-可程式控制器

NTD 2,550

TRD-SHR100C5

ROTARY ENCODER

NTD 3,150

TRD-SR1024A

ROTARY ENCODER

NTD 3,150

TRD-SHR500A5

ROTARY ENCODER

NTD 3,150

TRD-SR360A

ROTARY ENCODER

NTD 3,020

TRD-N50-RZW-1M

ROTARY ENCODER

NTD 3,620

TRD-J100-RZV

ROTARY ENCODER

NTD 1,750

TRD-SR1000V

ROTARY ENCODER

NTD 3,090

TRD-NH1000-RZ

ROTARY ENCODER

NTD 4,140

TRD-J50-RZ-1M

ROTARY ENCODER

NTD 2,160

TRD-SHR2500A

ROTARY ENCODER

NTD 3,490

TRD-SR3600C

ROTARY ENCODER

NTD 3,680

D3-16ND2-1

PLC-可程式控制器

NTD 3,240

TRD-J50-S

ROTARY ENCODER

NTD 1,920

D2-260

PLC-可程式控制器

NTD 13,000

TRD-SHR100V5

ROTARY ENCODER

NTD 3,150

TRD-N600-RZW-1M

ROTARY ENCODER

NTD 4,600

TRD-NA360NWE

ROTARY ENCODER

NTD 7,940

D3-08NE3

PLC-可程式控制器

NTD 2,930

D3-08NA-1

PLC-可程式控制器

NTD 3,240

TRD-SH2000V

ROTARY ENCODER

NTD 3,480

TRD-SR2000C

ROTARY ENCODER

NTD 3,220

SJ-11DREP-D

PLC-可程式控制器

NTD 7,190